Знаете ли, че преди 700 000 години хората са прекосявали океаните с много добре конструирани кораби? Или чували ли сте, че хората, характеризирани като „първобитни пещерни хора”, са притежавали художествени умения и разбирания, толкова изтънчени, колкото и тези на съвременните художници? Знаете ли, че неандерталците, които са живели преди 80 000 години и които еволюционистите изобразяват като „хора-маймуни”, са изработвали музикални инструменти, изпитвали са наслада от облеклото и аксесоарите и са ходели по нетърпимо горещите пясъци с добре оформени сандали?

ПРОЧЕТЕТЕ >>>
 
 
ВЪВЕДЕНИЕ

- Еволюционистите не могат да обяснят археологическите открития
- Въображаемата еволюционна хронология        
- Вярващите са водели цивилизован живот през цялата история 
- Културното натрупване не е доказателство за никакъв еволюционен процес

ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ МОГАТ ДА СЕ НАМИРАТ КАКТО В ПРОГРЕС, ТАКА И В РЕГРЕС

- Какво ще се запази от нашата цивилизация?
- Напредналото изкуство в пещерите

ПОРАЗИТЕЛНИТЕ ОСТАНКИ НА ДРЕВНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

- Следите на миналото отричат еволюцията     
- Мегалити: Удивителните творби на човешката история       
- Нюгрейндж   
- Стоунхендж
- Удивителните останки в град Тиахуанако    

- Древен Египет: Една величествена цивилизация 
- Шумерската цивилизация    
- Маите: Друго общество, което опровергава твърденията за еволюцията на историята
- Безизходицата по отношение на еволюцията на речта   

ПРАВАТА ВЯРА Е СЪЩЕСТВУВАЛА ОЩЕ ОТ САМОТО НАЧАЛО    

- Как е възникнала грешката „Еволюция на религиите”?     
- Изкривяването на истинската религия 
- Археологическите открития от Египет и Месопотамия   
- Произходът на суеверните политеистични религии в Индия 
- Оскверняването на религиите в европейската история
- Истинската религия, разкрита от Бог

ЗАКЛЮЧЕНИЕ         

- Истината за относителността на времето не може да бъде пренебрегната    
- Истинската същност на представата за „време”        
- Представата за "минало" е само информация от нашите спомени     
- Световната история също е относително понятие   
- Искрено размишление  

   
ПРОВАЛА НА ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ >>>
СТАТИИ:

- Най-голямото чудо на нашето време: Вярата в еволюционната теория

- Социален дарвинизъм: "Адаптация на закона на джунглата към човешкото поведение"
НЕ Е ВЪЗМОЖНО ИСТИНАТА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО ДА СЕ СКРИЕ ОТ ХОРАТА >>>
КНИГИ:

- Еволюционната измама